Nabízené služby

 • Překlady odborných textů rodilým mluvčím za příznivou cenu bez přeplatku zprostředkovateli
 • Záruka kvalitního zpracování zakázky
 • Rozbor a revize překladu provedeného jiným dodavatelem (kontrola pravopisu a gramatiky, kontrola zachování významu a stylu původního textu)
 • Přepis a překlad textu z CD a DVD, případně z webových stránek
 • Korektura ruského textu
 • Formátování překladu podle původního textu

Námi překládané jazyky

Na rozdíl od jiných překladatelů, překládáme jenom do svého rodného jazyka, což zaručuje vysokou kvalitu překladu. Můžeme Vám nabídnout překlad z následujících jazyků DO ruského jazyka:

 • Angličtina
 • Čeština
 • Němčina
 • Slovenština

Typy obecných překladů

 • Běžné překlady (cestovní ruch, hudba, film, literatura)
 • Marketingové překlady (prezentace, reklamy, nabídky, brožury a katalogy pro hotely a restaurace)
 • Dopisy a osobní korespondence
 • Právní překlady (smlouvy, obchodní podmínky, zakladatelské listiny, zakladatelské smlouvy, plné moci)
 • Humanitní texty s odbornou terminologií (kultura, umění)
 • Lékařské překlady (klinické studie, lékařské zprávy, příbalové letáky, kosmetika)

Typy technických překladů

 • Technické překlady s odbornou terminologií: návody k použití, uživatelské příručky, výkresy, popis technologických postupů
 • Překlad počítačových programů, her, webových stránek a lokalizace aplikací